Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową

Menu

Aktualności

2022-07-01 Walne Zebranie Sprawozdawcze

W dniu 22 czerwca 2022 o godz. 17.45 rozpoczęliśmy Walne Zebranie Sprawozdawcze naszego Stowarzyszenia za rok 2021. Zebranie odbyło się na platformie ZOOM. Prezes na wstępie przypomniał i poinformował , iż każdy członek Stowarzyszenia drogą emailową otrzymał do zapoznania się Porządek i Regulamin Walnego Zebrania Sprawozdawczego, bilans za 2021 r., rachunek zysków i strat (od licencjonowane Biuro Rachunkowe Ewa Stróżycka Leszno) oraz Sprawozdanie merytoryczne za 2021 r. Osoby nie mające dostępu do internetu dokumenty otrzymały drogą emailową( 7osób) oraz informowano telefonicznie o wysłanych dokumentach a do osób, które nie potwierdziły odbioru emaila, zostały wysłane smsy z informacją o wysłanym emailu do przeczytania. Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczego i tematy poruszane wszyscy mający email otrzymali informacje drogą emailową , 7 osób otrzyma pocztą. Walne Zebranie udzieliło absolutorium dla Zarządu.

- Uchwała nr 3- zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za rok 2021 i udzielenia absolutorium dla Zarządu /zał. / - przyjęte załącznik nr 7 Głosy „za” - 30, Głosy „przeciw” - 0 Wstrzymało się - 4.
Zapraszam do zapoznania się z Protokołem.

Temat otwarty do dyskusji . 

2.Prezes zaproponował, aby wskazać osobę w Stowarzyszeniu ze znajomością języka angielskiego, która by nas reprezentowała na Forum międzynarodowym ze statusem pełnomocnika Stowarzyszenia do spraw kontaktów ze Stowarzyszeniami międzynarodowymi CML.

3.Prezes zgłosił temat aby znaleźć osobę do prowadzenia biura Stowarzyszenia
Pozdrawiam Piotr Błaszkiewicz- Prezes

2022-07-01 Pacjent niosący Nadzieję

Wspaniała informacja-Nasza koleżanka z Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową ,Dorota Kupiec -Prządka na 10 edycji Forum Pacjentów Onkologicznych-20.06.2022- w Warszawie została wyróżniona Jaskółką Nadziei w kategorii "Pacjent niosący Nadzieję." W dwóch słowach: doświadczona białaczką zaangażowana w działalność SPBS, uczestniczka Onkorejsów na żaglowcach, uczestniczka Onkomarszy "granicami Polski" , wolontariuszka w hospicjum dziecięcym i cyt. " z rekolekcji onkologicznych jak ròwnież z rekolekcji dla niepełnosprawnych i podopiecznych z hospicjum dla dzieci gdzie mam wolontariat. Dzięki tym wolontariatom czuję się potrzebna.Wszystkim, którzy są ze mną podczas onkomarszy i onkorejsów . Nie sposób wszystkich wymienić . Dziękuję Panu Bogu za każdą kolejną chwilę, bo to On dał mi czas , który mogę teraz wykorzystać na różne rzeczy."

Gratulujemy Dorocie , Piękna postawa życiowa i chrześcijańska.

2022-05-04 Władysław Natanek

Z głębokim żalem informujemy, że nasz kolega z Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową, Władysław Natanek l. 70 z Krosna Odrzańskiego- odszedł do Domu Ojca. Człowiek o dużej empatii, życzliwy, zaangażowany w działalność Stowarzyszenia w województwie zielonogórskim. Przyjacielu, kolego, Władysławie -polecamy Twoją duszę Miłosiernemu Bogu a żonie, dzieciom i rodzinie składamy wyrazy współczucia. Odpoczywaj w Pokoju i do zobaczenia. Żegnają Cię Przyjaciele, członkowie Stowarzyszenia SPBS.

2022-03-11 Infolinia dla pacjentów onkologicznych z Ukrainy: 800 190 590

Osoby z Ukrainy chore na Przewlekłą Białaczkę Szpikową prosimy o kontakt :
tel. 600 221 275 lub 500 291 289 jesteśmy gotowi do pomocy :SPBS-CML POLSKA